പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാം ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക

0
974

പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗം ആവണം എങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാം . വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആണിത് ,അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുക. ഈ നമ്പറിലേക്ക് +1 (416) 839-7744 ആമീൻ പറയുക .
വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നിറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ലിങ്കുകൾ മാറി മാറി വരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമാവുക പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരാൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ അംഗമാവുക

https://www.facebook.com/groups/826352598242134 ഇതാണ് അത്ഭുത മാതാവിൻറെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്

ഇത് ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം എൻറെ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പാണ് https://24newslive.com/

Join a prayer group

https://t.me/shibukizhakkekuttu


https://chat.whatsapp.com/FNaJLz6QIvT8wUlhYCGQCG

https://chat.whatsapp.com/LET7T8CvZ65LZdpRhWrji0

ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൻറെ ലക്ഷ്യം .ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി 15 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൻറെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം ഇൻ വേണ്ടി

ദൈവത്തിൽനിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ സാക്ഷ്യം പറയണം Amen