പതിമൂന്നാം നമ്പറിൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം?

0
5320

പതിമൂന്ന് ദിവസം പതിമൂന്ന് അധ്യായം വെച്ച് ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ ദൈവം വായിക്കുന്നവരിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണങ്ങളേറെയുണ്ട്. അതിലൊന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നമ്പർ ആണ് പതിമൂന്ന് എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് പതിമൂന്നാം മണിക്കൂറിലാണ് ക്രിസ്തു വരുന്നത് എന്നതാണ്.

യഹൂദരുടെ ദിവസം അനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ മരണവുമായി പതിമൂന്നിന് ബന്ധം ഉണ്ട്. ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടുമ്പോൾ പതിമൂന്നാണ് നമ്പർ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജപമാല വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിതാവായിരുന്നു ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ പാപ്പ.ദർശനത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹമാണ് വിശുദ്ധ മിഖായേൽ മാലാഖയോടുള്ള പ്രാർത്ഥന രചിച്ചത് .

നോഹയ്ക്ക് അവസാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച്. ദൈവം മുന്നറിയിപ്പു കൊടുത്തതും പതിമൂന്നാം വചനത്തിൽ ആണ്. ഭൂമിയെ ഉടൻ നശിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞതും പതിമൂന്നാം നമ്പറിലാണ്.

ദൈവം നോഹയോട് അരുളിച്ചെയ്തു: ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർമൂലം ലോകം അധർമംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയോടുകൂടി അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. (ഉൽപത്തി, അദ്ധ്യായം 6, വാക്യം 13)

ബൈബിളിലെ അവസാന ഭാഗമായ വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ അധ്യായത്തിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണുള്ളത്.

പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവവചനങ്ങൾ എല്ലാം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ്. ജറമിയ പ്രവാചകനെ ദൈവം വിളിച്ചത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. വ്യാജ പ്രവാചകൻമാരെ പറ്റി പറയുന്നത് എസക്കിയേൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ്. കനാൻ ദേശം നോക്കിക്കാണാൻ മോശയോട് ദൈവം പറയുന്നതും പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്.

പുറപ്പാടിൽ മോശ ജനങ്ങളോട് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലാണ്.
വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ്. ചെറിയവരും വലിയവരും ധനികരും ദരിദ്രരും സ്വതന്ത്രരും അടിമകളുമായ എല്ലാവരുടെയും വലത്തുകൈയിലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്രകുത്തണമെന്ന് അതു നിർബന്ധിച്ചു. ( വെളിപാട്, അദ്ധ്യായം 13,വാക്യം 16)

സമയം നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പതിമൂന്നാണ് കാണുന്നത്. പതിമൂന്ന് എന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ള ഏത് ജാതിയിൽ പെട്ട മനുഷ്യരിലും ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. ഈശോ ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് പതിമൂന്നാം നമ്പറിലാണ്. ഈശോയെ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നതും യോഹന്നാന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പതിമൂന്നാം നമ്പറിൽ വചനം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ എത്താനുമാകും.

പഴയ നിയമത്തിൽ 613 നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജറീക്കോ കോട്ട തകർക്കാൻ 13 ദിവസം അതിന്റെ ചുറ്റും നടന്നത് ഓർമയില്ലേ ?ബി.സി. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇസ്രായേൽ കാനാൻ ദേശത്തു പ്രവേശിച്ചു.

ദൈവം നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻറെ സാന്നിദ്ധ്യവും ജ്ഞാനവും കൃപാവരങ്ങളും ഇത് വായിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകും. ഇത് കാണുന്നവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ബൈബിൾ വായിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യും.

ഞാനല്ല, സൗഖ്യം നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്. ഞാൻ ഇടുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് മൂലം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ അറിയിക്കാം.
ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതം കാണും. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വള്ളിപുള്ളി മാറ്റമില്ലാതെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തിട്ടും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെ വൈദികനെ പോയി കാണണം, സംസാരിക്കണം. വൈദികനെ കൊണ്ട് തലയിൽ കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ബൈബിൾ വായിക്കണം.

വളരെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വാട്‌സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം. ബൈബിൾ 13 ദിവസം വായിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും തീർച്ച. ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പതിമൂന്നാം നമ്പറിൽ ദൈവവചനം കൊടുക്കുന്നത്

ആരും ഫോണിൽ വിളിക്കണ്ട. എനിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും. ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള വോയിസ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ ഇടാവൂ. വചനം വായിച്ചശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഈ നമ്പറിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇടാം (416) 839-7744 വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ആമേൻ അയയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ആമേൻ പറയുന്നത് ഈശോയോട് ആണ.് പതിമൂന്നാം നമ്പറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഒരു ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർത്താൽ മതി. ബൈബിൾ വായിച്ച ശേഷം ആർക്കെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ സാക്ഷ്യം പറയാൻ മടിക്കരുത്.

മർക്കോസ് സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം പ്രത്യേകം വായിച്ചുനോക്കുക. വേദനകളുടെ ആരംഭം,
ദേവാലയത്തിന് നാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം, എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ലൂക്കാ പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം പറയുന്നത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ നാശമെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ.

സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെക്കുറിച്ചും ഈശോ സംസാരിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ്.

ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ആരും പതിമൂന്നാം നമ്പറിൽ ദൈവവചനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പതിമൂന്നാം നമ്പറിൽ ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഈശോ തന്നെയാണ് എന്നോട് പതിമൂന്നാം നമ്പറിൽ വചനം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഈശോയ്ക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ആണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.ഇവിടെ നിന്നും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ശേഷം പോകാം എന്ന് കരുതി ആരും ഇവിടെ വരരുത്. ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം എത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം.

നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ അത്ഭുത മാതാവിന്റെയും ഉണ്ണിയീശോയുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചുതുടങ്ങും. ഈശോ വരുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം വരെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം.

ട്വന്റി ഫോര്‍ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന ഗ്രൂപ്പാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പില്‍ മാത്രമേ വാട്സാപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാവൂ

https://chat.whatsapp.com/DouUedeFrgjHvUEP7HlAXV

https://t.me/shibukizhakkekuttu

(ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ് ) Br Shibu Kizhakkekuttu

പുതിയതായി നിങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചേര്‍ക്കാനുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ആണ്. ദയവുചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പില്‍ മാത്രമേ ജോയിന്‍ ചെയ്യാവൂ. Amen

https://t.me/shibukizhakkekuttu

ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാം. അത്ഭുത മാതാവിന്റെയും ഉണ്ണീശോയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥന ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇത്

https://chat.whatsapp.com/Kad3sZnVT548tiTGion8kj

https://chat.whatsapp.com/FNTg5ySWW0t6s0MlqtR3Zn

https://chat.whatsapp.com/FYLKy0I6XBM6I2WFpvjBpK

പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ എല്ലാ മെസ്സേജും വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഏക രക്ഷകനായ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതു ജാതിയില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാം.

ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് അംഗമാകുക.

https://www.facebook.com/groups/353225418460185

ഇപ്പോള്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്ളവര്‍ ആരും ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗം ആകരുത്.ഒരാളഅ# ഒരു വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ മാത്രമേ അംഗം ആകാവൂ.

ഇതാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ ആളുകളെ ചേര്‍ക്കാന്‍ ഉള്ള ലിങ്കുകള്‍.ഏത് ജാതിയില്‍ പെട്ടവര്‍ക്കും ഈ പ്രാര്‍ത്ഥന ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകാം

നിലവില്‍ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്ളവര്‍ ആരും ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യരുത് ഒരു വാട്‌സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ മാത്രമേ ജോയിന്‍ ചെയ്യാവൂ

പഴയനിയമത്തില്‍ 13 പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ഉള്ളത്. നിരപരാധിയും അതീവസുന്ദരിയും ദൈവ ഭക്തയും ആയ സൂസന്നയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദാനിയേലിനെ ആയിരുന്നു .ദാനിയേല്‍ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുക

ദാനിയേല്‍, അദ്ധ്യായം 13, വാക്യം 45
അവള്‍ കൊലക്കളത്തിലേക്കു നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ദാനിയേലെന്നു പേരുള്ള ഒരു ബാലന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവിനെ കര്‍ത്താവ് ഉണര്‍ത്തി.

പൗലോസ് മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം 13 കൊല്ലം സുവിശേഷ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ഈശോയോട് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്.വിജാതീയരുടെ ഇടയില്‍ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിച്ചു .വി. പൗലോസ് 13 ലേഖനങ്ങള്‍ എഴുതി (അതായത് 13 കത്തുകളെഴുതി)

വെളിപാട്, അദ്ധ്യായം 19, വാക്യം 13
അവന്‍ രക്തത്തില്‍ മുക്കിയ മേലങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ നാമം ദൈവവചനം എന്നാണ്.
വെളിപാട്, അദ്ധ്യായം 22, വാക്യം 13
ഞാന്‍ ആല്‍ഫയും ഒമേഗയുമാണ് – ഒന്നാമനും ഒടുവിലത്തവനും – ആദിയും അന്തവും.

വെളിപാട്, അദ്ധ്യായം 1, വാക്യം 13
ദീപപീഠങ്ങളുടെ മധ്യേ മനുഷ്യപുത്രനെപ്പോലുള്ള ഒരുവന്‍ ! അവനു പാദം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മേലങ്കി; മാറോടടുത്തു സ്വര്‍ണംകൊണ്ടുള്ള ഇടക്കച്ച.

ലൂക്കാ, അദ്ധ്യായം 21, വാക്യം 13
നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇതു സാക്ഷ്യം നല്‍കുന്നതിനുള്ള അവസരമായിരിക്കും.

മത്തായി, അദ്ധ്യായം 24, വാക്യം 13
എന്നാല്‍, അവസാനംവരെ സഹിച്ചുനില്‍ക്കുന്നവന്‍ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

പുറപ്പാട് പതിമൂന്നില്‍ ആണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാള്‍
പുറപ്പാട്, അദ്ധ്യായം 13, വാക്യം 21
അവര്‍ക്കു രാവും പകലും യാത്ര ചെയ്യാനാവും വിധം പകല്‍ വഴികാട്ടാന്‍ ഒരു മേഘസ്തംഭത്തിലും, രാത്രിയില്‍ പ്രകാശം നല്കാന്‍ ഒരു അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും കര്‍ത്താവ് അവര്‍ക്കു മുന്‍പേ പോയിരുന്നു.

മര്‍ക്കോസ്, അദ്ധ്യായം 13, വാക്യം 14
വിനാശത്തിന്റെ അശുദ്ധലക്ഷണം നില്‍ക്കരുതാത്തിടത്തു നില്‍ക്കുന്നതു നിങ്ങള്‍ കാണുമ്പോള്‍ – വായിക്കുന്നവന്‍ ഗ്ര ഹിച്ചുകൊള്ളട്ടെ -യൂദയായിലുള്ളവര്‍ പര്‍വതങ്ങളിലേക്കു പലായനം ചെയ്യട്ടെ.

അദ്ധ്യായം 21, വാക്യം 36
സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇവയില്‍ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപെട്ട് മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന്‍ വേണ്ട കരുത്തു ലഭിക്കാന്‍ സദാ പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടു ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍.

മര്‍ക്കോസ്, അദ്ധ്യായം 13, വാക്യം 32
എന്നാല്‍, ആദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ ആ മണിക്കൂറിനെക്കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും, സ്വര്‍ഗത്തിലുള്ള ദൂതന്‍മാര്‍ക്കോ പുത്രനുപോലുമോ അറിഞ്ഞുകൂടാ.

യോഹന്നാന്‍, അദ്ധ്യായം 13, വാക്യം 13
നിങ്ങള്‍ എന്നെ ഗുരു എന്നും കര്‍ത്താവ് എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതു ശരിതന്നെ, ഞാന്‍ ഗുരുവും കര്‍ത്താവുമാണ്

2 കൊറിന്തോസ്, അദ്ധ്യായം 13, വാക്യം 14
കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളേവരോടുംകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ!

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈശോ തന്ന കഴിവുകള്‍ ഒക്കെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. അതിനായി ട്വന്റി ഫോര്‍ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങള്‍ക്കാകുന്ന വിധത്തില്‍ സഹായിക്കുക. ടെക്‌നോളജിയിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാന്‍ പറ്റും. നാളെ വയ്ക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സഹനങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ഈശോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ലോകം മുഴുവന്‍ സുവിശേഷം എത്തിക്കുക. ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇന്നു തന്നെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കുക.

ഇനി വരാന്‍ പോകുന്നത് വലിയ പീഡനങ്ങളുടെ കാലമാണ്. ഇതെല്ലാം ബൈബിളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട.് പേടിപ്പിക്കാന്‍ പറഞ്ഞതല്ല. അവസാന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് 13 മണിക്കൂര്‍. ചെവി ഉള്ളവന്‍ കേള്‍ക്കട്ടെ. റഷ്യയും ചൈനയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാന്‍. പോവുകയാണ്. ആ നിമിഷം ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും. അപ്പോള്‍ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങി വരും. ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ബൈബിള്‍ വായിക്കാന്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്നവര്‍ മാജിക് പ്രാര്‍ത്ഥന പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക.
സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം.
Br Shibu kizhakkekuttu
ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്.
https://24newslive.com
416 839 7744
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

https://www.facebook.com/groups/353225418460185

https://t.me/shibukizhakkekuttu

 ഇതെല്ലാം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് .നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന്  നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ  ഈ നിമിഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് .
 അറിയാത്തവരെ അറിഞ്ഞോളൂ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് അടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്.ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുക 13 കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ദൈവവചനം എത്തിക്കാൻ   24 ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുമോ?  നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും 24ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ  .  എന്നെ ആരും നേരിട്ട് വിളിക്കരുത് .അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു മിനിറ്റ് ഉള്ള വോയിസ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ എനിക്ക് വിടാവൂ

പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകൾ

https://chat.whatsapp.com/ISCtoXgqwZ93Zgnzfs0w9O. 34

https://chat.whatsapp.com/JCWBJ8laYSi6cW52DbsRfm. 35

https://chat.whatsapp.com/G2cN7aVT646272PIRfWkrj. 32

https://chat.whatsapp.com/GrcGk898ylY0Y3tUDz0Ica. 31

എല്ലാം മനുഷ്യരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക  ഇനിയുള്ള കാലം അത്ര സുഖമുള്ള ആയിരിക്കില്ല .ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് വരെയും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ വേണ്ടി .പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൃപാ വരത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ .ജോബിനെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പോലെ അവസാനം വരെ സഹിച്ച് നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടും .  മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഉള്ള ദുരിതങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട്  ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ബൈബിൾ വായിക്കുക  പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക .ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് സഹനങ്ങൾ വരില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്  വന്നാലും പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്  പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈശോയോടൊപ്പം വീണ്ടും ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്ന് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക .നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലേയ്ക്ക് വരേണ്ടത് ഈശോ യിലേക്കുള്ള മാജിക് പ്രാർത്ഥനയും ജോബിനെ പുസ്തകവും ആയിരിക്കണം   നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും  ചിന്തകളിലേക്ക്  ആ നിമിഷം വരേണ്ടത്   എന്തു വന്നാലും ഈശോയെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്  ഈശോ യിലേക്കുള്ള മാജിക്  പ്രാർത്ഥന അത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചൊല്ലുക Br ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്

(15) Shibu Km | Facebook

എൻറെ കയ്യിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻറെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തരാൻ കഴിയും.. നിങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം. എല്ലാം തരാൻ കഴിവുള്ള ഈശോയെ. വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ. എനിക്കും എൻറെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ എന്നെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സാത്താൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പാപിയായ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ. ഞാനും പല വേദനയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. Amen 
പുതിയ നിയമം, യോഹന്നാ‌ന്‍, അദ്ധ്യായം 6, വാക്യം 6അവനെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് യേശു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് യേശു നേരത്തെ മനസ്‌സില്‍ കരുതിയിരുന്നു.
 ഈ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിൽ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈശോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള വരെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ മനസ്സും ആയിരുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുക. ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ മനസ്സുതുറന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം. മനസ്സുരുകി ചോദിച്ചാൽ തരാൻ കഴിയാത്ത കർത്താവ് അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം.
 പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. കാരണം ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയാൽ പോലും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാപം ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരികയും ചെയ്താൽ പോലും. ഈശോ യിലേക്കുള്ള മാജിക് പ്രാർത്ഥന ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം. അതിലുപരി. ജീവൻ പോയാലും. പാപ മാർഗ്ഗം ഉപേക്ഷിച്ചു മരിച്ചാൽ. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിൻറെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കാം.
 അല്ലെങ്കിൽ അല്പകാലം മാത്രം ആയുസ്സുള്ള മനുഷ്യരായ നമ്മൾ.. പാപ മാർഗ്ഗത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചാൽ. നിത്യനരകത്തിൽ പോകേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നിങ്ങളെ തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവവചനം വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നീതിമാന്മാർ വരെയും വഴി തെറ്റി പോകുന്ന കാലം വരുമെന്ന്. മുൻപേ iപറയുകയാണ് വലിയ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം വരാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ 
പുതിയ നിയമം, റോമാ , അദ്ധ്യായം 8, വാക്യം 13ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും മരിക്കും. എന്നാല്‍, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാല്‍ നിഹനിക്കുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ജീവിക്കും.
 ഈശോ യിലേക്കുള്ള മാജിക് പ്രാർത്ഥന സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചൊല്ലി ക്കോ.പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളും.
 പുതിയ നിയമം, റോമാ , അദ്ധ്യായം 8, വാക്യം 26നമ്മുടെ ബലഹീനതയില്‍ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വേണ്ടവിധം പ്രാര്‍ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാല്‍, അവാച്യമായ നെടുവീര്‍പ്പുകളാല്‍ ആത്മാവുതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കുന്നു.
പുതിയ നിയമം, ഹെബ്രായര്‍, അദ്ധ്യായം 4, വാക്യം 13അവന്റെ മുന്‍പില്‍ ഒരു സൃഷ്ടിയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ കണ്‍മുന്‍പില്‍ സകലതും അനാവൃതവും വ്യക്തവുമാണ്. നാം കണക്കു ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലാണ്.
, പഴയ നിയമം, സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍, അദ്ധ്യായം 119, വാക്യം 34ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ പ്രമാണം പാലിക്കാനും പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെ അത് അനുസരിക്കാനും വേണ്ടി എനിക്ക് അറിവു നല്‍കണമേ!
P. O. C ബൈബിള്‍, പുതിയ നിയമം, വെളിപാട്, അദ്ധ്യായം 13, വാക്യം 7വിശുദ്ധരോടു പടപൊരുതി അവരെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താന്‍ അതിന് അനുവാദം നല്‍കി. സകല ഗോത്രങ്ങളുടെയും ജനതകളുടെയും ഭാഷകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയുംമേല്‍ അതിന് അധികാരവും ലഭിച്ചു.

ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എൻറെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും കാണാതെ അറിയില്ല അതു പോലെ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം പോലും. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണക്കാരായ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് .നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്