ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എത്തിച്ചാൽ അതിൻറെ നൂറിരട്ടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും

9
1676

പിതാവിനോടു കൂടി വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ കുരിശ്  കവചമായി ധരിക്കുക
വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ്  നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും  ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു .പിതാവ് വരാറായി നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയോ? എന്ന് ചോദിക്കുന്നു?  

ഊന്നി  ഊന്നി   എന്നോടും നിന്നോടും  ചോദിക്കുന്നു എൻറെ ദൈവവചനം  മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു  കൊടുത്തായിരുന്നോ ?  എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച  ദൈവം   നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു?  ഈശോയെ നിൻറെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നു സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കാമോ

നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ .ദൈവവിശ്വാസം കിട്ടിയാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് . അത് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും .

നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സമ്പത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടാം

അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നേടത്തോളം ആളുകളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി .ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക

ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ. അംഗം ആകാവൂ..

പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർ ആമേൻ. പറയുക

ഈശോയുടെ മക്കളേ. ഈ ലിങ്കിലേക്ക് ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ. ചേർക്കാം.

5
https://chat.whatsapp.com/FTdGmOW7tir6ztnBxaqGgg

6

https://chat.whatsapp.com/EHptAhCnZLDKF4rIgQogQt

4

https://chat.whatsapp.com/IaiAgIBaLY8Bjjhvh9iYBj

3

https://chat.whatsapp.com/LET7T8CvZ65LZdpRhWrji0

2

https://chat.whatsapp.com/FNaJLz6QIvT8wUlhYCGQCG

1

https://chat.whatsapp.com/Los55aejSJd2sbJPJw1GBt

111

https://chat.whatsapp.com/KfaHaOisHIsFe0z1s41EWx

121

https://chat.whatsapp.com/IELJtaWRRVtI1KvCrHEvHG

എല്ലാവർക്കും അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാവൂ.

പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാൾ 13 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ബൈബിൾ ചലഞ്ചു തുടങ്ങുക.

ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ബൈബിൾ ചലഞ്ചിന് തുടങ്ങാം. 13 പേരെ കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിപ്പിക്കുക. Amen

24newslive.com

. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർ ആരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരരുത് മറ്റുള്ളവരെ ചേർക്കുകയോ ചെയ്യാവൂ.

Shibu Kizhakkekuttu

9 COMMENTS