ദുബായിൽനിന്നുള്ള യാത്രാവിമാനം കരിപ്പൂരിൽ 35 അടി താഴ്ചയിലേക്കു വീണു; രണ്ടായി പിളർന്നു. LIVE NOW

0
958