ലിവിംഗ്, ക്വീർ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബമായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രിം കോടതി

0
26

ന്യൂഡൽഹി: ലിവിംഗ്, ക്വീർ ബന്ധങ്ങളും കുടുംബമായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രിംകോടതി. നിയമത്തിലും സമൂഹത്തിലും ‘പരമ്പരാഗത കുടുംബം’ എന്ന സങ്കൽപ്പം മാറ്റേണ്ടതും ഗാർഹിക, അവിവാഹിത (ലിവിംഗ്, ക്വീർ) ബന്ധങ്ങളും കുടുംബത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുപ്രിംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഗാർഹിക, ക്വിയർ ബന്ധങ്ങൾ, ദത്തെടുക്കൽ, വളർത്തൽ, പുനർവിവാഹം എന്നിവയെല്ലാം കുടുംബബന്ധങ്ങളാണെന്നും നിയമം അവ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും ജസ്റ്റിസ് എ എസ് ബൊപ്പണ്ണയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ഇവർക്ക് നിയമത്തിന്റെ തുല്യ പരിരക്ഷയ്ക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ട്.