കൊവിഡ് 19 കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകൾക്ക് ശനിയാഴ്ച അവധി

0
651

കൊച്ചി : കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും ശനിയാഴ്ചകളിൽ അടച്ചിടണമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവ്. നിലവിൽ ബാങ്കുകൾക്കുള്ള രണ്ടാം ശനി, നാലാം ശനി ദിവസങ്ങളിലെ അവധികൾ കൂടാതെയാണ് ശനിയാഴ്ചകളിൽ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ, സാമൂഹ്യ അകല മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് മാനേജർമാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്.