വിരുത്തികുളങ്ങര മാനുവലിന്റെ ഭാര്യ ലിസി ന്യൂജേഴ്‌സിയിൽ നിര്യതയായി

0
3250

ന്യൂജേഴ്സി : വിരുത്തികുളങ്ങര മാനുവലിന്റെ ഭാര്യ ലിസി ന്യൂജേഴ്‌സിയിൽ നിര്യതയായി. സംസ്കാരം പിന്നീട് .

Children:
Melvin & Benita Viruthikulangara
Levin Viruthikulangara
Ashley Viruthikulangara

Parents: Late Thomas & Aleykutty Chalumkal (Njaroth)

Siblings: Raju & Sheela Chalumkal (South Africa)
Thamby & Mary Chalumkal (Karipadam kerala)
Philip & Regi Chalumkal (Shankrati, Kottayam)
Valsamma & James Puthenmannath( Ramamangalam Kerala )