ദിനോസറുകള്‍ക്കൊപ്പം മുതലകളും ജീവിച്ചിരുന്നു, മുട്ടകള്‍ കണ്ടെത്തി ഗവേഷകര്‍

0
201
Australotitan cooperensis, 'Cooper', the Southern Titan from the Cooper from Hocknull et al. 2021

സ്‌പെയിനിലെ സരഗോസ സര്‍വകലാശാലയിലെ പാലിയന്റോളജിസ്റ്റുകള്‍ ദിനോസറുകളോടൊപ്പം നിലനിന്നിരുന്ന മുതലയുടെ കട്ടിയുള്ള മുട്ടതോടുകള്‍ കണ്ടെത്തി. നോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിസ്ബണിലും കാറ്റലന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമന്‍ പാലിയോകോളജി ആന്‍ഡ് സോഷ്യല്‍ എവല്യൂഷനിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പാലിയന്റോളജിസ്റ്റുകളാണ് വടക്കുകിഴക്കന്‍ സ്പെയിനിലെ ഹ്യൂസ്‌ക പ്രവിശ്യയിലെ റിബാഗോര്‍സ മേഖലയില്‍ നിന്നാണ് ഈ മുതലയുടെ മുട്ടത്തോടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പഠനം ജൂലായ് 21 ന് പിയര്‍-റിവ്യൂഡ് അക്കാദമിക് ജേണലായ ഹിസ്റ്റോറിക്കല്‍ ബയോളജിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഈ ബുധനാഴ്ച കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ച് സര്‍വകലാശാല ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രത്തിലെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ ഗവേഷണവും അവലോകന ലേഖനങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു അന്തര്‍ദേശീയ പിയര്‍-റിവ്യൂഡ് പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കല്‍ ബയോളജി.

പഠനത്തില്‍, ബെറനുയിയിലെ ഹ്യൂസ്‌ക മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ബിയാസ്‌കസ് ഡി ഒബാറയ്ക്ക് സമീപം കണ്ടെത്തിയ 300-ലധികം മുട്ടത്തോടിന്റെ ശകലങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വിശദമായ പ്രക്രിയ ഗവേഷകര്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫോസില്‍ രേഖയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള മുതല ഷെല്ലുകളുമായി ഈ ശകലങ്ങള്‍ യോജിക്കുന്നു. അതിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍ റിബാഗോര്‍സ മേഖലയുടെ പാലിയന്റോളജിക്കല്‍ സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അതിന്റെ ക്രിറ്റേഷ്യസ് വംശനാശം പഠിക്കാനുള്ള പ്രാധാന്യം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍, മുട്ടത്തോടുകളുടെ ഉത്ഭവം അപ്പര്‍ ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്, ”ക്രിറ്റേഷ്യസിന്റെ അവസാനത്തില്‍ അവസാനത്തെ ഐബീരിയന്‍ ദിനോസറുകളോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്ന മുതലകള്‍ ഇട്ട മുട്ടകളുടെ ഭാഗമാണ് ശകലങ്ങള്‍,” ന്യൂസ് വീക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.