13 വയസ്സുകാരൻ 19 ദിവസത്തിനുശേഷം കോവിഡ് -19 പിടിപെട്ട് അന്തരിച്ചു

0
1014

13 വയസുള്ള മിസോറി ആൺകുട്ടിയുടെ അവസാന ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയത് ഒക്ടോബർ 22 ആയിരുന്നു . 19 ദിവസത്തിനുശേഷം കോവിഡ് -19 പിടിപെട്ട് അന്തരിച്ചു

സംസ്ഥാന രേഖകൾ പ്രകാരം മിസോറി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ്ൽ നിന്ന് അന്തരിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി.കോവിഡ് -19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് അന്തരിച്ചുവെന്ന് സ്‌കൂൾ ജില്ലയിലെ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

13 കാരനായ പെയ്‌റ്റൺ ‌ഗാർത്ത് Peyton Baumgarth വാരാന്ത്യത്തിൽ മരിച്ചു, വാഷിംഗ്ടണിലെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ലോറി വാൻ‌ലീർ ജില്ലയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അയച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാന രേഖകൾ അനുസരിച്ച് മിസോറി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് -19 ൽ നിന്ന് അന്തരിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് പേറ്റൺ.
ഒക്ടോബർ 22 ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കൂളിന്റെ അവസാന ദിവസം, “ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോട് ഹൃദയംഗമമായ സഹതാപം അറിയിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു,” അവർ എഴുതി. മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാനും കൈകഴുകാനും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും നാമെല്ലാവരും ഓർമിക്കണമെന്നും കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Peyton is the youngest person to pass away from Covid-19 in the state of Missouri according to state records.