കർത്താവിൻറെ രണ്ടാം വരവ് അടുത്തു പാസ്റ്റർ സാജു, ഇനി ഒരുവൻ ലോകം ഭരിക്കും, ഇറാക്കിനകത്ത് ആരുമറിയാതെ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ബാബിലോൺ പണിതു വരുന്നു ,പ്രവചനം വീഡിയോ

0
306

2018 ൽ ചങ്ങനാശേരിയിലെ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ തകർക്കാനുള്ള വൈറസ് ബോംബുകൾ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അണിയറിയിലുണ്ടെന്ന് താൻ പറഞ്ഞതായി പാസ്റ്റർ സാജു ചാത്തന്നൂർ. അന്ന് പലരും എതിർപ്പറിയിച്ചെങ്കിലും ഇന്ന് കൊറോണ ചൈനയുടെ ജൈവായുധമാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ വ്യക്തമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏകലോക ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുവൻ ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇസ്രയേലിനകത്ത് അവൻ ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കും.

വാണിജ്യ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി തകർന്ന ഇറാക്ക് വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും. കോവിഡ് വൈറസിന്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ഇറാക്കിനകത്ത് ആരുമറിയാതെ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ബാബിലോൺ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പേയും പേ.ടി.എമ്മും വിസ കാർഡും ലോകം ഒരുവന്റെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. വാണിജ്യ ക്രയവിക്രയത്തിനായി അങ്ങനെയൊരു മാൻ ലോകത്തിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നു.

2018 ൽ വൈറസിനെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ച് പാസ്റ്റർ സാജു, ഇനി ഒരുവൻ ലോകം ഭരിക്കും, സാജുവിന്റെ പ്രവചനം വീഡിയോ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here