ദൈവത്തിൻറെ പുതിയ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മെത്രാൻ കക്ഷിയും ബാവ കക്ഷിയും പള്ളിത്തർക്കം തീർക്കണം ദൈവത്തിൻറെ മുന്നറിയിപ്പ്, ദൈവം മുഖാമുഖം കാണാൻ വരാറായി

50
3225

ദൈവത്തിൻറെ പുതിയ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മെത്രാൻ കക്ഷിയും ബാവ കക്ഷിയും പള്ളിത്തർക്കം തീർക്കണം ദൈവത്തിൻറെ മുന്നറിയിപ്പ്, ദൈവം മുഖാമുഖം കാണാൻ വരാറായി,അവഗണിച്ചാൽ ദുരിതം =ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്

എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം . മറ്റു സഭാ അധികാരികൾ മുൻകൈയെടുക്കണം

ദൈവത്തെ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരെ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ.

അവര് ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് മനുഷ്യനെ തിരിക്കുന്നതിനു പകരം ദൈവത്തെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരെയും  പാവത്തിനെ വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. അതും ദൈവത്തിൻറെ പേരിൽ. എൻറെ നാമം എന്നും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന വരെയും. നിങ്ങൾ കാരണം.വഴിതെറ്റി പോകുന്നു. ദൈവമായ ഞാൻ നൽകിയ പവിത്രമായ പദവികൾ ഉപയോഗിച്ച്. ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ദൈവമായ ഞാനെങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും. എൻറെ അരികിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരുന്നവർക്ക് നിങ്ങടെ എല്ലാം പിടിവാശിമൂലം. നടക്കുന്നില്ല. അതിനുത്തരം പറയുവാൻ. സഭയിലെ ഉന്നത പദവി വഹിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും . ദൈവത്തിൻറെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാർക്കും .ഒപ്പം നേതാക്കന്മാർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക്. പശ്ചാത്തപിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.

എൻറെ എല്ലാ ജനത്തെയും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടി എൻറെ നാമം പ്രഘോഷിച്ച ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം. എൻറെ ആരാധനാലയം. പ്രാർത്ഥനാലയം ആണ്. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ. എന്നെ എന്നെന്നും ആരാധിക്കുവാൻ ഉള്ള സ്ഥലം. 

സഖറിയാ പ്രവാചകനിലൂടെ. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ .പ്രവചനങ്ങൾ ഇന്ന്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.. സഖറിയാ.. അധ്യായം 8 / വാക്യം 10മുതൽ.11 എസെക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകം 36 അദ്ധ്യായം /24 വാക്യം
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്.

സംസാരിക്കുന്നത്. ജൂതന്മാർ പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് കുടിയേറി തുടങ്ങി..ഈ ലോകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അതായത് പള്ളികളും വസ്തുക്കളും ഭൂമിയും. ഇതിൻറെ പേരിൽ ആണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ള വഴക്ക്. 

ആത്മാവു മാത്രമേ. ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തപ്പെടുന്നു ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ ജനങ്ങളെ വരെയും നിങ്ങൾ തടയുന്നു. കർത്താവിൻറെ സന്നിധിയിൽ ഉത്തരം കൊടുത്തേ മതിയാവൂ.

പള്ളി പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ. ദുരിതം.

ദൈവം ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലെന്ന്. വിചാരിക്കരുത് അധികാരികളെ. വിശ്വാസികളെ രണ്ടു ചേരിയിൽ നിർത്തി ഇനിയും ഭരിക്കാം എന്ന്  വിചാരം ഇനി വേണ്ട സഭയിലെ വലിയ പിതാക്കന്മാരെ.

 ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക ദൈവത്തിൻറെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുവാൻ. ഒപ്പം കണക്ക് കൊടുക്കുവാനും. ക്ഷമിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഈശോയെ എത്ര നാൾ നമുക്ക് കളിയാക്കാൻ പറ്റും.

 എൻറെ ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആമേൻ. പറയാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു.. യോനാ പ്രവാചകൻ ഓടുന്ന പോലെ ഞാനും ഓടി നടന്നില്ല.Amen

ഈ പിതാക്കന്മാരും ആയിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. . അവർ എന്നെയും അറിയില്ല ഞാൻ അവരെയും അറിയില്ല.. എന്നാൽ എന്നെയും പിതാക്കന്മാരെയും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട്. വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ അറിഞ്ഞോളൂ. ഇത് അവരിൽ എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒപ്പം ദൈവത്തിൻറെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സഭയെ തകർക്കാൻ വൈരാഗ്യ. ബുദ്ധിയോട് ചെയ്യരുത്. ദൈവത്തിൻറെ . സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് (ദൈവത്തിൻറെ ഒരു സന്ദേശമാണ് നാം പങ്കു വെക്കുന്നത് അത് വചനത്തിലൂടെ) ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വിശ്വാസം വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമേ. ഷെയർ ചെയ്യാവൂ. ഇത് ദൈവത്തിൻറെ സന്ദേശമാണ്.

ബൈബിൾ സത്യമാണ് ബൈബിൾ വചനം. മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമുക്കാർക്കും കഴിയില്ല. വള്ളിപുള്ളി മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമുക്കാർക്കും കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും ബൈബിൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദൈവം. മുഖാമുഖം കാണാൻ വരുന്നു. നമ്മെ വിശ്വസിക്കുക മക്കളേ.
ആരും നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് കണ്ണുംപൂട്ടി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ ഉള്ളൂ ദൈവം മാത്രം. ബൈബിൾ വായിക്കാൻ മറക്കരുത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ബൈബിളിലൂടെ. ഉറപ്പാണ് അതിലൂടെ ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടും ആമേൻ.

ദൈവമായ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ജനം തന്നെ.
എൻറെ അഭിഷിക്തർ മൂലം രണ്ടു ചേരിയിൽ ആക്കി .തെരുവിൽ കിടന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു .
എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാതെ ക്ഷമക്കാതെ ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ

കേരളത്തിലെ. സഭയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ. ദൈവം പറയുവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. കോടതിയിലെ കേസ് പിൻവലിക്കുക. പരസ്പരം ഒന്നിച്ചു പോകുക. മെത്രാൻ കക്ഷി ബാവാ കക്ഷി. കൃഷിയും. മെത്രാൻ കക്ഷിയും ബാവ കക്ഷിയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുക.

നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവത്തെ തന്നെയാണോ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ നീ വഴക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്. അതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കിടക്കട്ടെ. ഒരുമിച്ച് നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ആരാധന അർപ്പിക്കുകയും. ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങളെക്കാൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ക്രൈസ്തവരായ ജനങ്ങൾക്ക്. അതുപോലും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ.

എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ വിശ്വാസം പോലും നിങ്ങൾ കാരണം ഇല്ലാതാകുകയാണ്.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവായ ഞാൻ. മുഖാമുഖം കാണാൻ വരുന്നു. ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക Amen
ഇതൊരു വലിയ സന്ദേശമാണ് . ദൈവത്തിൽ വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണിത്. അവഗണിക്കരുത്

പിതാവായ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു സന്ദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് . എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കൂ. എല്ലാവരും കൂടി
ദൈവത്തിൻറെ വലിയൊരു ദുരിതം ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്.
വിശ്വാസികൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ദൈവം ഉണ്ട്.. ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് നശീകരണം നമ്മൾ കാണാൻ ഇടവരരുത്.. അത് കണ്ട് ആനന്ദം കണ്ടെത്താതെ അവർക്കുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ . ഒരു മനുഷ്യനും ദുരിതം വരുന്നത് കണ്ടുനിന്ന ആനന്ദിക്കുന്ന . വ്യക്തികൾ ആകരുത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ.

കേരളത്തിലെ മറ്റു സഭകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതും ദൈവം സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. തിരുത്തിയാൽ നല്ലത്. റോമിലെ സഭയെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. സഭ അധികാരികൾ. ക്രിസ്തുവിൻറെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം.

ദൈവം ഒത്തിരി മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈശോയിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്  ആരെയും പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല .അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല.ദൈവമാണ് ഇന്നും എന്നും നമ്മെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എത്രനാൾ എനിക്ക് ഓടിയൊളിക്കാൻ പറ്റും  ദൈവം കാണാതെ  എവിടെപ്പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റും .യോനാ പ്രവാചകൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ഞാൻ അറിയിച്ചു.  ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ  ക്ഷമിക്കുക.നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെയും എൻറെ കുടുംബത്തെയും ഓർക്കണമെന്ന്  അപേക്ഷിക്കുന്നു

ദൈവം നമ്മളെ കാണാൻ വരാറായി അതിനുള്ള സൂചനകൾ നൽകി തുടങ്ങി

താഴെക്കാണുന്ന പ്രാർത്ഥനകളും ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മതിനിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവം തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക.ഈശോ എന്നിലൂടെ തരുന്ന ഈ വചനത്തിലൂടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കൃപകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് . ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ,നിങ്ങൾ പ്രയാസത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ് .വിശ്വാസമില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടില്ലയാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായം അവസാനംവരെയും 13 ദിവസം വായിക്കുക വായിക്കുക (യാക്കോബ് 1 അധ്യായം 5 അവസാനംവരെയും 13 ദിവസം വായിക്കുക) James 1 chapter 5 fifth chapter Endഒപ്പം ഒരു ദിവസം 13 പ്രാവശ്യം 13 ദിവസം ,പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആമേൻഈ പ്രാർത്ഥന ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൃപാവരങ്ങൾ കിട്ടണമെന്ന് ദൈവത്തോട് അതിയായിആഗ്രഹിക്കുക

എസെക്കിയേലിന്റെ പുസ്തകം 36 അദ്ധ്യായം /24 വാക്യം =39 അദ്ധ്യായം വെളിപാട് 13 /7 വെളിപാട് 6 1/2

യാക്കോബ് 5 /31 മത്തായി 4/ 7 ഡാനിയേൽ 8 / 23 ,24 ,25 വെളിപാട് 6 അദ്ധ്യായം7/8 വാക്യം

കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ദൈവം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു quarantine ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്യം ഇതാണ് സഖറിയാ.. അധ്യായം 8 / വാക്യം 10

അന്ത്യകാല സൂചന യന്ത്രങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി റോബോട്ടുകൾ വെളിപാട് 13 /15 മൃഗത്തിൻറെ പ്രഥമ സംസാരിക്കും .കോവിഡ് വൈറസ് വരാത്ത (കുറവുള്ള രാജ്യം) രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അവിടുത്തെ പ്രസിഡൻറ് ദൈവത്തിൻറെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിപ്രാർത്ഥിച്ചു. കോവിഡ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളിലേക്കും .ലോകത്തിൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിക്കാത്ത സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്

മത്തായി 24 വായിക്കുക ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തികം തകർന്നു ,ലൂക്കോസ് 21 വായിക്കുക

യേശുവിൻറെ ഫോട്ടോ എടുത്തുമാറ്റാൻചൈനയിലെ വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു .അന്നു തുടങ്ങി കഷ്ടകാലം

48 കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് വൈറസ് , ക്ഷാമം വരും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വളരെ പേർ മരിക്കും

ജലത്തിൽ നിന്നും വൈറസ് വരാൻ പോകുന്നു .ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനെ കുഴിച്ചിടാൻ ആറടിമണ്ണ് പോരാ 12 അടി വേണം.ഉൽക്ക ആകാശത്തുനിന്നു വീഴാൻ പോകുന്നു.കാണാത്ത കാഴ്ച കേൾക്കാത്ത കേൾവി ഇന്നുവരെയും നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ദൈവം ബൈബിളിലൂടെ

ദാനിയേൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പ്രത്യേകം വായിക്കണം എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഈശോയുടെ മെസ്സേജ് ആണ്

ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻറെ അനുഗ്രഹം എന്ന കൂട്ടിയാൽ മതി .ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈശോയുടെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി facebook.com .ലോകം മുഴുവൻ ദൈവവചനം എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയഅതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും

ദൈവം നിങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് സാരം അനുതപിക്കുക ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു

Shibu Kizhakkekuttu Chief Editor https://24newslive.com/ ( ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്)

COVID-19 വിവിധതരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു
COVID-19 affects different people in different ways. Most infected people will develop mild to moderate illness and recover without hospitalization.
Most common symptoms:
fever
dry cough
tiredness
Less common symptoms:
aches and pains
sore throat
diarrhoea
conjunctivitis
headache
loss of taste or smell
a rash on skin, or discolouration of fingers or toes

അക്ഷര തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക

50 COMMENTS

 1. Вот пятнадцать новых сериалов
  для истинных ценителей тайны.
  Сколько вышло сезонов полицейский с Рублевки на VvcFevqI ТВ.
  Смотрите с удовольствием по предпологаемой дате выхода, Сериалы жанра “История”.

  Также мы вам даёт перечень различных каналов Культура, HD НТН,
  4K СТС Love, прямой эфир ПлюсПлюс, трансляция
  UA:Перший.

 2. Подготовили для Вас шесть рейтинговых сериалов для поклонников ужасов.
  Бумажный дом 5 сезон 7 серия смотреть онлайн
  смотреть онлайн. Выбирайте по премьере,
  Сериалы жанра “Фантастика”. Ещё наш проект всегда готова предоставить
  таблицу телеканалов Первый канал, HD 2+2,
  4K Россия 1, прямой эфир НТН,
  трансляция Суббота.

 3. Опять для вас семнадцать рейтинговых сериалов для подлинных любителей хорора.
  Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер прямая трансляция. сезон, все серии сериала.

  Сортируйте по жанру, Сериалы
  в HD. Кроме того все мы даёт меню телеканалов FOX Россия,
  HD НТН, 4K Мега, прямой эфир BBC World
  News, трансляция Новый канал.

 4. Услуги консультации психолога.
  Психолог онлайн Цены
  на услуги и консультации психолога.
  Консультация у психолога. Індивідуальні консультації.

  Рейтинг психологов. Услуги психолога.
  Консультация психолога онлайн.