ചാൾസ് ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ രാജാവാകും, കാമില്ല രാജ്ഞി

0
176

ലണ്ടൻ: എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മകൻ ചാൾസ്(73) ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ രാജാവാകും. രാജ്ഞി മരിച്ചതോടെയാണ് ചാൾസ് ചാൾസ് മൂന്നാമൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് രാജാവായി ചാൾസ് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്.
ബ്രിട്ടൻറെ രാജപദവിയിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് ചാൾസ്. സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ സമയവും ദിവസവും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

ചാൾസ് രാജകുമാരൻ ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവാകുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻറെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ കാമിലയെ രാജ്ഞിയെന്നു വിളിക്കാമെന്നു എലിസബത്ത് രാജ്ഞി മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്ഞിയുടെ ഏഴുപതാം ഭരണവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സന്ദേശത്തിലാണ് ചാൾസിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ കാമിലയ്ക്ക് ക്വീൻ കൊൻസൊറ്റ്’ (രാജപത്നി) പദവി മുൻകൂട്ടി സമ്മാനിച്ചത്. 72 വർഷമാണ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ രാജ്ഞിയായി തുടർന്നത്.