പ്രാർത്ഥനകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ബൈബിൾ കൈയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ കൊന്ത ചൊല്ലാൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്

75
3006

 1. യാക്കോബേ, നിന്നെ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ഇസ്രായേലേ, നിന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌ത കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാന്‍ നിന്നെ രക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്നെ പേരുചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ എന്‍േറതാണ്‌.
 2. സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും. നദികള്‍ കടക്കുമ്പോള്‍ അതു നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല. അഗ്‌നിയിലൂടെ നടന്നാലും നിനക്കു പൊള്ളലേല്‍ക്കുകയില്ല; ജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയുമില്ല.
 3. ഞാന്‍ നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവും രക്‌ഷകനും ഇസ്രായേലിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധനുമാണ്‌. നിന്‍െറ മോചനദ്രവ്യമായി ഈജിപ്‌തും നിനക്കു പകരമായി എത്യോപ്യായും സേബായും ഞാന്‍ കൊടുത്തു.
 4. നീ എനിക്കു വിലപ്പെട്ടവനും ബഹുമാന്യനും പ്രിയങ്കരനും ആയതുകൊണ്ട്‌ നിനക്കു പകരമായി മനുഷ്യരെയും നിന്‍െറ ജീവനു പകരമായി ജനതകളെയും ഞാന്‍ നല്‍കുന്നു.
 5. ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാന്‍ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്‌. കിഴക്കുനിന്നു നിന്‍െറ സന്തതിയെ ഞാന്‍ കൊണ്ടുവരും; പടിഞ്ഞാ റുനിന്നു നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടും.
 6. വടക്കിനോടു വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നും തെക്കിനോടു തടയരുത്‌ എന്നും ഞാന്‍ ആജ്‌ഞാപിക്കും. ദൂരത്തു നിന്ന്‌ എന്‍െറ പുത്രന്‍മാരെയും ഭൂമിയുടെ അതിര്‍ത്തികളില്‍നിന്നു പുത്രി മാരെയും കൊണ്ടുവരുവിന്‍.
 7. എന്‍െറ മഹ ത്വത്തിനായി ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചു രൂപംകൊടുത്തവരും എന്‍െറ നാമത്തില്‍ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരുവിന്‍.
 8. കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണാതിരിക്കുകയും ചെവിയുണ്ടായിട്ടും കേള്‍ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടുവരുവിന്‍.
 9. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടട്ടെ; എല്ലാ ജനതകളും അണിനിരക്കട്ടെ. അവരില്‍ ആര്‍ക്ക്‌ ഇത്‌ പ്രഖ്യാപിക്കാനും മുന്‍കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താനും കഴിയും? തങ്ങളെന്യായീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ സാക്‌ഷികളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ! അവര്‍ ഇതു കേള്‍ക്കുകയും സത്യമാണെന്നു പറയുകയും ചെയ്യട്ടെ!
 10. കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങള്‍ എന്‍െറ സാക്‌ഷികളാണ്‌. എന്നെ അറിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാനും ഞാനാണു ദൈവമെന്ന്‌ ഗ്രഹിക്കാനും ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദാസന്‍. എനിക്കുമുന്‍പ്‌ മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല; എനിക്കുശേഷം മറ്റൊരു ദൈവം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.
 11. ഞാന്‍, അതേ, ഞാന്‍ തന്നെയാണു കര്‍ത്താവ്‌. ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്‌ഷകനില്ല.
 12. അന്യദേവന്‍മാരല്ല, ഞാന്‍ തന്നെയാണു പ്രസ്‌താവിക്കുകയും പ്രഘോഷിക്കുകയും രക്‌ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തത്‌. കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങള്‍ എന്‍െറ സാക്‌ഷികളാണ്‌.
 13. ഞാനാണു ദൈവം, ഇനിയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്‍െറ പിടിയില്‍ നിന്ന്‌ ആരെയെങ്കിലും വിടുവിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കുകയില്ല; എന്‍െറ പ്രവൃത്തിയെ തടസ്‌സപ്പെടുത്താന്‍ ആര്‍ക്കു കഴിയും?
 14. നിങ്ങളുടെ രക്‌ഷകനും ഇസ്രായേലിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധനുമായ കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഞാന്‍ ബാബിലോണിലേക്ക്‌ ആളയക്കുകയും, എല്ലാ പ്രതിബന്‌ധങ്ങളും തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്യും. കല്‍ദായരുടെ വിജയാട്ടഹാസം വിലാപമായിത്തീരും.
 15. ഇസ്രായേലിന്‍െറ സ്രഷ്‌ടാവും നിങ്ങളുടെ രാജാവും പരിശുദ്‌ധനുമായ കര്‍ത്താവാണു ഞാന്‍.
 16. സമുദ്രത്തില്‍ വഴിവെട്ടുന്നവനും, പെരുവെള്ളത്തില്‍ പാതയൊരുക്കുന്നവനും,
 17. രഥം, കുതിര, സൈന്യം, പടയാളികള്‍ എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്നവനുമായ കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എഴുന്നേല്‍ക്കാനാവാതെ ഇതാ അവര്‍ കിടക്കുന്നു. അവര്‍ പടുതിരിപോലെ അണഞ്ഞുപോകും.
 18. കഴിഞ്ഞകാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുകയോ പരിഗണിക്കുകയോ വേണ്ടാ.
 19. ഇതാ, ഞാന്‍ പുതിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു. അതു മുളയെടുക്കുന്നതു നിങ്ങള്‍ അറിയുന്നില്ലേ? ഞാന്‍ വിജനദേശത്ത്‌ ഒരു പാതയും മരുഭൂമിയില്‍ നദികളും ഉണ്ടാക്കും.
 20. വന്യമൃഗങ്ങളും കുറുനരികളും
 21. ഒട്ടകപ്പക്‌ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും; എന്നെ സ്‌തുതിച്ചു പ്രകീര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിന്‌ ദാഹജലം നല്‍കാന്‍മരുഭൂമിയില്‍ ജലവും വിജനദേശത്തു നദികളും ഞാന്‍ ഒഴുക്കി.
 22. എന്നിട്ടുംയാക്കോബേ, നീ എന്നെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചില്ല. ഇസ്രായേലേ, നീ എന്‍െറ നേരേ മടുപ്പു കാണിച്ചു.
 23. നിങ്ങള്‍ ആടുകളെ ദഹനബലിക്കായി എന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ കൊണ്ടുവരുകയോ ബലികളാല്‍ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയോ ചെയ്‌തില്ല. കാഴ്‌ചകള്‍ക്കുവേണ്ടി ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്തുകയോ ധൂപാര്‍ച്ചനയ്‌ക്കു വേണ്ടി ബദ്‌ധപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്‌തില്ല.
 24. നീ പണം മുടക്കി എനിക്കായി കരിമ്പു വാങ്ങിയില്ല; ബലിമൃഗങ്ങളുടെ മേദസ്‌സുകൊണ്ട്‌ എന്നെതൃപ്‌തനാക്കിയില്ല. മറിച്ച്‌, പാപങ്ങളാല്‍ നിങ്ങള്‍ എന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തുകയും അകൃത്യങ്ങളാല്‍ എന്നെ മടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
 25. എന്നെപ്രതി നിന്‍െറ തെറ്റുകള്‍ തുടച്ചുമാറ്റുന്ന ദൈവം ഞാന്‍ തന്നെ; നിന്‍െറ പാപങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുകയില്ല.
 26. നീ എന്നെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുക; നമുക്കുന്യായം പരിശോധിക്കാം. നിന്നെ നീതീകരിക്കുന്ന നിന്‍െറ ന്യായങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുക.
 27. നിന്‍െറ ആദ്യപിതാവ്‌ പാപം ചെയ്‌തു; നിന്‍െറ വക്‌താക്കള്‍ എനിക്കെതിരേ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.
 28. നിന്‍െറ പ്രഭുക്കന്‍മാര്‍ എന്‍െറ വിശുദ്‌ധമന്‌ദിരം അശുദ്‌ധമാക്കി. അതുകൊണ്ടു യാക്കോബിനെ പരിപൂര്‍ണനാശത്തിനും ഇസ്രായേലിനെ നിന്‌ദയ്‌ക്കും ഞാന്‍ വിട്ടുകൊടുത്തു.
  1. https://www.24newslive.com/category/religion/ എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് എന്നും ഇവിടെയുണ്ട്
 29. http://holydivine.com/Bible/Malayalam/Old/Isaiah/43
  http://holydivine.com/
  http://holydivine.com/

https://thiruvachanam.in/Welcome.do

http://holydivine.com/

http://holydivine.com/

https://www.24newslive.com

75 COMMENTS

 1. Asking questions are actually pleasant thing if you are
  not understanding anything completely, except this piece of writing gives
  pleasant understanding even.

 2. Hi there, I discovered your web site by way of Google
  at the same time as looking for a comparable subject, your web site
  got here up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just become aware of your weblog through Google, and found that it’s really informative.
  I’m going to be careful for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will probably be benefited from your writing.
  Cheers!

 3. It’s difficult to find knowledgeable people about this subject, but you sound like you
  know what you’re talking about! Thanks

  Also visit my web site Diaetoxil (Carrie)

 4. Hello there, I discovered your web site via Google
  even as searching for a comparable subject, your web site got here up,
  it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply become aware of your weblog via Google,
  and found that it’s truly informative. I’m gonna be careful for brussels.

  I will be grateful in the event you proceed this in future.
  Many people will likely be benefited out of
  your writing. Cheers!

 5. Great blog here! Also your site loads up very fast! What
  host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 6. I’ve learn some good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I wonder how so much attempt you place to create the sort of
  wonderful informative web site.

  Feel free to visit my site Circadiyin (Adriana)

 7. Hello, i feel that i saw you visited my weblog thus i got here to go back the
  favor?.I’m attempting to in finding issues to enhance my website!I guess its ok to
  make use of a few of your ideas!!

  Here is my homepage: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT2sU6T1kbf9nY7y0I-S3-OFhPxz6DlkVq3iF2OxADvqFnqKYTWKmGr9aPqxLFwtTzNiw8A8JnF2WtP/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

 8. It’s perfect time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I have read this submit and if I may just I want to suggest you some attention-grabbing issues or tips.
  Perhaps you can write next articles regarding this article.

  I want to read more issues approximately it!

 9. Hi my family member! I want to say that this post is amazing, nice written and
  come with almost all significant infos. I’d like to see more posts like this .

  My web page … Quick Trim Keto; Gia,

 10. Heya i’m for the first time here. I found this board and
  I find It really useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you aided me.

 11. Wow, fantastic weblog structure! How long have you been running a blog for?
  you made running a blog look easy. The entire look of your site is
  fantastic, let alone the content material![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I just couldn’t go away your site prior to suggesting that I really loved the standard
  information a person provide for your guests? Is going to be again regularly in order to investigate
  cross-check new posts.

  my web blog :: Nouvee Skin Cream, justpaste.it,

 12. My relatives all the time say that I am wasting my time here at web, but I know I am getting experience every day by reading such pleasant
  articles.

 13. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how
  could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear idea

  My web-site … Green Roads CBD (Paulette)

 14. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to protect against hackers?

  Here is my homepage – Green Roads CBD (Francisco)

 15. Greate post. Keep posting such kind of info on your page.
  Im really impressed by it.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hey there, You’ve
  done a great job. I’ll certainly digg it and for my
  part recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this
  website.

  Take a look at my blog; Green Roads CBD

 16. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from.
  Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 17. I really love your blog.. Great colors & theme. Did you make this site yourself?
  Please reply back as I?m hoping to create my very own blog
  and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is called.
  Thanks!

  my page :: Pinnacle Science Testo Boost (sites.google.com)

 18. That is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and stay up for in the hunt
  for more of your fantastic post. Additionally, I have shared your
  web site in my social networks

  Check out my page; Pinnacle Science Testo Boost, Noella,

 19. Nice post. I learn something new and challenging on sites
  I stumbleupon every day. It’s always useful to read through articles from other
  writers and practice a little something from other sites.

 20. What i do not understood is in reality how you’re now not actually much more neatly-appreciated than you may
  be right now. You’re so intelligent. You realize therefore
  considerably with regards to this matter, produced me individually believe it from a lot of numerous angles.
  Its like men and women aren’t fascinated except it’s something
  to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
  Always care for it up!

  Also visit my web page Circadiyin – Carlo

 21. I absolutely love your site.. Great colors & theme.
  Did you build this web site yourself? Please reply back as
  I?m planning to create my own site and would love to know where you got this from or exactly what the theme
  is named. Thank you!

  Feel free to surf to my web blog Nouvee Skin Cream (Bennett)

 22. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having
  difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it.

  Is there anyone else having similar RSS problems?
  Anybody who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 23. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.

  A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

  My web-site :: Tacoma Farms CBD (Marianne)

 24. If you would like to improve your familiarity only
  keep visiting this web page and be updated with the
  newest gossip posted here.

  Also visit my website :: Straight Gains XL [Rhea]

 25. What i do not realize is actually how you are now not actually
  much more smartly-liked than you may be now.

  You are very intelligent. You recognize thus
  significantly when it comes to this matter, made me
  for my part imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t interested until it is one thing to do with
  Girl gaga! Your individual stuffs outstanding.
  All the time handle it up!

 26. This is really fascinating, You’re an overly professional blogger.
  I’ve joined your feed and stay up for looking for
  more of your wonderful post. Also, I have shared your
  web site in my social networks!

  My site; Circadiyin – Aisha

 27. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read
  more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly
  comeback.

 28. Wow, incredible weblog format! How long have you been running a blog
  for? you made running a blog glance easy. The total glance of your website is fantastic, as well as the
  content!

  Also visit my website: Tacoma Farms CBD (Freddy)

 29. Hi there, I discovered your web site via Google whilst
  looking for a related subject, your site got here up, it appears good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply became alert to your weblog through Google,
  and located that it’s really informative. I’m going to be careful for brussels.
  I will be grateful if you happen to proceed this in future.

  Numerous folks might be benefited out of your writing.
  Cheers!

 30. I was curious if you ever thought of changing the page layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe
  you could a little more in the way of content so people could connect with
  it better. Youve got an awful lot of text for
  only having one or two pictures. Maybe you could space it
  out better?

  Feel free to surf to my web-site: marijuana seeds

 31. Undeniably consider that that you said. Your favorite justification appeared to be at the
  internet the easiest thing to take into accout of.
  I say to you, I certainly get annoyed at the same time as people consider concerns that they just do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing with no need
  side effect , other people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

  Also visit my page: omega 3 fish oil bulk size ordering

 32. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a
  number of websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be really appreciated!

  Also visit my website … foods rich in omega 3 fatty acids

 33. I’m honored to get a call coming from a friend as he found
  the important tips shared in your site. Studying your blog publication is a real excellent experience.
  Thanks again for taking into consideration readers just like me, and I hope for you the best of achievements for a professional in this realm.

  my website … eczema heals

 34. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think
  I would never understand. It seems too complex and extremely broad
  for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get
  the hang of it!

 35. I wanted to thank you for this great read!!

  I definitely enjoyed every little bit of it. I have you bookmarked to look at new things you post…

 36. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; many of us have developed some nice practices
  and we are looking to exchange solutions with others, please shoot me an e-mail if
  interested.

 37. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual
  effort to create a top notch article… but what can I say… I put things
  off a whole lot and never manage to get anything done.

 38. I used to be recommended this website via my cousin. I’m not certain whether or not this publish
  is written by means of him as nobody else understand such special about my problem.
  You’re amazing! Thanks!

 39. Howdy! This post could not be written much better! Going through this article reminds me of my
  previous roommate! He constantly kept preaching about this.
  I most certainly will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 40. Greate post. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You have done an excellent job. I’ll certainly digg it and individually recommend to
  my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.

 41. This is very interesting, You are a very skilled
  blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of
  your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 42. Great blog you have here but I was curious about if you knew of any message boards that
  cover the same topics talked about here? I’d really love to be a
  part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share
  the same interest. If you have any recommendations, please
  let me know. Many thanks!