കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

02 March, 2024

 കന്യകാമറിയമേ,സ്നേഹവും കരുണയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയവും മക്കളുടെ സഹായത്തിനായി എപ്പോഴും കർമ്മനിരതമാകുന്ന കൈകളും ഉള്ള മാതാവേ ,എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കുരുക്കുകളെ നിൻറ്റെ കരുണ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളാൽ കടാക്ഷിക്കണമേ നിന്റെ കൈകൾക്ക് അഴിക്കാനാവാത്ത കുരുക്കുകളില്ലലോ കരുത്തറ്റ മാതാവേ ,നിൻറ്റെ കൃപയാലും നിൻറ്റെ മകനും എൻ്റെ വിമോചകനുമായ ഈശോയുടെ പക്കലുള്ള നിൻറ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥശക്തിയാലും ഈ കുരുക്ക് നീ കൈയിലെടുക്കണമേ.

                                   [ഇവിടെ ആവശ്യം പറയുക]

                               ദൈവമഹത്വത്തിനായി ഈ കുരുക്ക്‌ എന്നേയ്ക്കുമായി അഴിച്ചുകളയേണമേ . അമ്മേ, എൻ്റെ ഈ അപേക്ഷ കേൾക്കേണമേ, വഴി നടത്തേണമേ,സംരക്ഷിക്കണമേ.

                                                                                                    ആമ്മേൻ .

Comment

Editor Pics

Related News

അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച് വീട്ടില്‍ വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല നമ്മുടെ വിളി. മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അതാകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
കഴിവുകള്‍ അത് തന്നവനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക .ബ്രദര്‍ ഷിബു കിഴക്കേക്കുറ്റ്
ദൈവത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു പ്രാര്‍ഥനാഗ്രൂപ്പില്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നതും ദൈവപദ്ധതിയാണ്
അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന