ടോറോന്റോ മലയാളി സമാജത്തിൻറെ പുതിയ പ്രസിഡണ്ട് ആരായിരിക്കും?

0
585

ഈ മുഖങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ചിലർക്കെല്ലാം പരിചിതമാണ്. ഒരുകാലത്ത് അവരെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ആയിരുന്നു. ഇന്നവർ ചേരിതിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. 60 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഉള്ള മലയാളി സമാജത്തിൽ ഇതുവരെയും ഇതുപോലൊരു മത്സരം നടന്നിട്ടില്ല.ഒത്തൊരുമിച്ച് പോയാൽ ഒരു കൊല്ലം ഒരു കൂട്ടരും അടുത്തകൊല്ലം വേറൊരു കൂട്ടരും ഭരിച്ചാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളു?പ്രസ് ക്ലബ് ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് .Shibu KM

TMS ELECTION – 2022 – CANDIDATES LIST

TMS Election – 2022 – Candidates List


OFFICE BEARERS

Board of directors

Sabu Jose Kattukudiyil

PresidentSabu Jose Kattukudiyil647-281-6491

Josekutty Chooravady

SecretaryJosekutty Chooravady416-294-3584

Augustine Thomas

TreasurerAugustine Thomas416- 830-4737

Annie Mathews

Vice PresidentAnnie Mathews289-893-0195

George M George

Joint SecretaryGeorge M George416-738-7765

Tony Pulikal

Joint TreasurerTony Pulikal647-534-8573

Manu Mathew

Entertainment ConvenerManu Mathew416-830-7602

Excecutive Committee

Sethu Vidyasagar

PRO/WebSethu Vidyasagar647-886-0644

Raju Tharaniyil

Sports ConvenerRaju Tharaniyil647-989-0482

Seema Antony

Joint Ent. ConvenerSeema Antony647-220-3535

Roy George

Ex OfficioRoy George647-966-0332

John P John

Committee MemberJohn P John416-803-1043

Alex P Alexander

Committee MemberAlex P Alexander

Subha Yogi Thambi Pillai

Committee MemberSubha Yogi Thambi Pillai

Sam Samuel

Committee MemberSam Samuel

Ancy Cumberland

Committee MemberAncy Cumberland

Jimmy Varghese

Committee MemberJimmy Varghese

Mahesh Mohan

Committee MemberMahesh Mohan

Nishanth Kurian

Committee MemberNishanth Kurian

Asha Reji

Committee MemberAsha Reji

Togy Pulickal

Committee MemberTogy Pulickal

Board of Trustee

Biju Kattathara

Biju Kattathara647-717-8578

Jossi Karakkattu

Jossi Karakkattu416-624-5348

Sunny Joseph

Chair – Board of TrusteesSunny Joseph467-297-1231

Tomson

Tomson416-618-1100

Shibu John

Shibu John416-895-1340

Biju Mathews

Biju Mathews289-979-7426Contact TMSEmail : [email protected]

OFFICE BEARERS
Board of directors
Sabu Jose Kattukudiyil
President
Sabu Jose Kattukudiyil
647-281-6491
Josekutty Chooravady
Secretary
Josekutty Chooravady
416-294-3584
Augustine Thomas
Treasurer
Augustine Thomas
416- 830-4737
Annie Mathews
Vice President
Annie Mathews
289-893-0195
George M George
Joint Secretary
George M George
416-738-7765
Tony Pulikal
Joint Treasurer
Tony Pulikal
647-534-8573
Manu Mathew
Entertainment Convener
Manu Mathew
416-830-7602

Excecutive Committee
Sethu Vidyasagar
PRO/Web
Sethu Vidyasagar
647-886-0644
Raju Tharaniyil
Sports Convener
Raju Tharaniyil
647-989-0482
Seema Antony
Joint Ent. Convener
Seema Antony
647-220-3535
Roy George
Ex Officio
Roy George
647-966-0332
John P John
Committee Member
John P John
416-803-1043
Alex P Alexander
Committee Member
Alex P Alexander
Subha Yogi Thambi Pillai
Committee Member
Subha Yogi Thambi Pillai
Sam Samuel
Committee Member
Sam Samuel
Ancy Cumberland
Committee Member
Ancy Cumberland
Jimmy Varghese
Committee Member
Jimmy Varghese
Mahesh Mohan
Committee Member
Mahesh Mohan
Nishanth Kurian
Committee Member
Nishanth Kurian
Asha Reji
Committee Member
Asha Reji
Togy Pulickal
Committee Member
Togy Pulickal

Board of Trustee
Biju Kattathara
Biju Kattathara
647-717-8578
Jossi Karakkattu
Jossi Karakkattu
416-624-5348
Sunny Joseph
Chair – Board of Trustees
Sunny Joseph
467-297-1231
Tomson
Tomson
416-618-1100
Shibu John
Shibu John
416-895-1340
Biju Mathews
Biju Mathews
289-979-7426
Contact TMS
Email : [email protected]