ലക്ഷ്മി കുട്ടിപറമ്പിൽ നിര്യാതയായി

0
611

കേരളസമാജം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

Kerala Samajam express our heartfelt condolences and prayers on the demise of Ms. Lakshmi Kuttiparambil, wife of Mr. Surendran Palasseri. Our thoughts and prayers to the bereaved family members.