അമേരിക്കയിൽ ഊരാളി ജോബി നിര്യാതനായി

0
1192

ജോബി (51) ചാക്കോച്ചൻറെ മകനാണ് കാലിഫോർണിയയിൽ ആയിരുന്നു താമസം അമ്മ അന്നമ്മ അറക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നെ