പാലായിൽ യു.ഡി.എഫിനായി മത്സരിക്കാൻ തയ്യാർ: പി.സി ജോർജ്

0
697

മാണി സി. കാപ്പൻ യു.ഡി.എഫിൽ ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ യു.ഡി എഫിന് വേണ്ടി പാലയിൽ മത്സരിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് പി സി ജോർജ്. യു.ഡി.എഫിൽ എത്താൻ മാന്യമായ പരിഗണന വേണമെന്നും പൂഞ്ഞാറിന് പുറമെ പാലായോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയോ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും പി.സി പറഞ്ഞു.

യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾ തന്നെയെന്ന് മുന്നണിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ ശുഭ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഇന്നത്തെ യു.ഡി.എഫ് യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു.