നിങ്ങൾ എത്ര പ്രയാസത്തിൽ ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും .എൻറെ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് എവിടെയും പോകണ്ട ,ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്

0
1869

ഈ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ ഇടയായാൽ അതായത് കാണാൻ ഇടയായാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻറെ അത്ഭുതം നടക്കും വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി .എത്തിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പറയുക അതിനുള്ള സമയമായി ഞാൻ വരാറായി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയോ എന്നീശോ ചോദിക്കുന്നു? എനിക്കുവേണ്ടി ആരും പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണ്ട ദൈവം തോന്നിച്ച മാത്രം ചെയ്യുക

ഈശോയുടെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാവൂ
മക്കളെ സമയം ഉള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാൻ നോക്കാം .ഞാൻ കാനഡയിലാണ് താമസിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് . മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ബൈബിൾ ഇതുപോലെ വായിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടും ഉറപ്പാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈശോ തോന്നിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാവൂ. കടലിലേക്ക് നോക്കി ഉണ്ണീശോയെ കയ്യിൽ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാവിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കിട്ടുന്നത് എൻറെ കടൽ അമ്മയിൽനിന്ന്

ഈശോയുടെ മക്കളേ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കളേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളെ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൃപാവരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം മാതാവിനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ഈശോയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും.

പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ എൻറെ സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്കും . പേജും ആരൊക്കെയോ കൂടി പൂട്ടിച്ചു എന്നാലും ഞാൻ ദൈവത്തെ കൊടുക്കും Amen ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും

പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുക താഴെ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ എല്ലാം വായിച്ചുനോക്കുക പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ

ഈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിലെ അഡ്മിൻ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം 416 839 7744 shibu kizhakkekuttu

ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള സൂചനയാണ് എൻറെ ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം
ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്
ഇനിമുതൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വായിക്കുക https://24newslive.com/

ഈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ ഈ ലിങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്

Open this link to join my WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KfaHaOisHIsFe0z1s41EWx

ഒരു ദിവസം 13 അധ്യായം വച്ച് 13 ദിവസം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും.പറയുന്നതുപോലെ മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവൂ Amen

Shibu Kizhakkekuttu Chief Editor https://24newslive.com/ ( ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്)

പലരെയും വിളിച്ചു നിങ്ങൾ എൻറെ നമ്പർ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അല്ലാതെ അത് ഉപയോഗിക്കരുത്

ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം വായിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് താഴെ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

13 എന്ന നമ്പർ ചീത്ത നമ്പർ അല്ലേ ? പലരും ചോദിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്

എൻറെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം കാരണം അത്രയും കൂടെ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കരുത് ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈശോയുടെ രണ്ടാംവരവിൽ ഭക്തി ആദരവോടുകൂടി ഒരുങ്ങി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല .

ദൈവം എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന്അതിനുള്ള സൂചനകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രം പറയാം ഓരോ ദിവസവും അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വായിക്കുക .

13 ദിവസം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് പ്രയോജനം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാവൂ അതുപോലെതന്നെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി