ഈ നൂറ് പാസ് വേര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെ

26
1561

മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ വളരെയെളുപ്പം ഹാക്ക് ചെയ്യാനാകുന്ന പാസ്വേര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെത്തി. 44 മില്ല്യണ്‍ അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് ഈ പാസ് വേര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില്‍ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള 100 പാസ് വേര്‍ഡുകളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. ഇവയൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പാസ് വേര്‍ഡുകള്‍ ആകാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക.

12345
123456
123456789
test1
password
12345678
zinch
g_czechout
asdf
qwetry
1234567890
1234567
Aa123456.
Iloveyou
1234
abc123
111111
123123
Dubsmash
Test
Princsse
qwertyuiop
sunshine
BvtTest123
11111
Ashley
00000
000000
Password1
Monkey
Livetest
55555
Soccer
Charlie
asdfghjkl
654321
family
Michael
123321
Football
Baseball
q1w2e3r4t5y6
Nicole
Jessica
Purple
Shadow
Hannah
Michelle
Daniel
Maggie
qwerty123
Hello
112233
jordan
Tigger
666666
987654321
Superman
12345678910
Summer
1q2w3e4r5t
Fitnsse
Bailey
zxcvbnm
Fuckyou
Buster
Buster
Butterfly
Dragon
Jennifer
Amanda
Justin
cookie
basketball
shopping
Pepper
Joshua
hunter
Ginger
Matthew
abcd1234
Taylor
Samantha
Whatever
Andrew
1qaz2wsx3edc
Thomsa
Jasmine
Animoto
Madison
0987654321
54321
Flower
Password
Maria
Babygirl
Lovely
Sophie
Chegg123
Chocolate

26 COMMENTS